Origami terminai

 Origami terminai

Popierių galima lenkti dviem būdais: į save ir nuo savęs. Popieriaus lenkimas į savę vadinamas „Valley fold“, o nuo savęs „Mountain fold“. Tačiau apvertus „Valley Fold“ gauname „Mountain fold“

Nors šiaip popierių galima lenkti trim būdais: į save (Valley fold), nuo savęs („Mountain fold“) ir atlenkti („Unfold“). Jeigu mes perlenksime popierių per puse, ir atlenksime, toje vietoje liks žymė („Crease“) – taip pat galime vadinti „lenkimo būdas“, be kurio neapseinama lankstant bet kokį nors kiek sudėtingesnį lankstinį.
Tačiau Origamio lankstymas nėra tik padėto ant stalo popieriaus lankimas tai į save, tai nuo savęs. Kartais prireikia vienu metu lenkti vienu metu per 5 ar daugiau linijų (gali būti net ir 10 ar 20) įvairiais lenkimais.

Dar prieš pradedant lankstyti jau žinomas rezultatas, t.y. iš anksto nusprendžiama kaip atrodys išlankstytas lankstinys ir pagal tai iš Continue reading »